This is the Polish Chapter

> Other languages here <

> Site plan <

L O G A   S P O N S O R Ó W
 

WSZYSTKIE ŚWIATOWE

INICJATYWY NA RZECZ WODY
1, 2 miliardów ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Stanowi to jeden z najważniejszych problemów XXI wieku.
Przyczyną jest:

- gwałtowny ubytek zasobów naturalnych,

- zwiększone zapotrzebowanie,

- duża konsumpcja, marnotrastwo,

- przemysłowe i rolnicze zanieczyszczenie, itp.
Międzynarodowa Fundacja na rzecz Wody chce pomoc. Za swoje cele stawia sobie:  1. 1.Połączenie wszystkich światowych inicjatyw zajmujących się problem świeżej wody na jednej wspólnej stronie internetowej.


  1. 2.Przyśpieszenie badań naukowych mających na celu usunięcie soli z wody morskiej (97% wód na planecie!) przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego wpływu tych działań na środowisko.


  1. 3.Pomoc w małych projektach mających na celu utrzymanie polityczno - ekologicznej stabilności.


  1. 4.Wymiana naukowych osiągnięć i promowanie dobrych nawyków.

 
Strona główna jest w języku 
ANGIELSKIM lub FRANCUSKIMEnglish1_Main.htmlFrancais1_Principale.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
  1. -Początek programu: 2008-2009


  2. “2&2” - Fala Solidarności jest finasowana

  3. przez społeczeństwo:                              2&2 =


Przekaż $2 i powiedz 2 znajomym!

- Foundatio Czas trwania programu: 2010

  1. (z “połączonym” zarządem)

  2. Finansowana przez.

Kontakt: email @ i-WODA.org